Over de Cristallijn

Dit zijn wij

Eva

pedagogisch coach

Mijn naam is Eva, Ik ben begonnen als stagiair bij de Cristallijn en daarna in dienst gekomen. Ik loop hier nu al sinds 2016 en geniet nog elke dag van de puurheid, blijdschap en de onwetendheid van de kinderen. Dat ik mag bijdragen aan een stukje ontwikkeling van de kinderen geeft mij veel voldoening. Ik bied de kinderen elke dag de warmte die ze verdienen en zal dit altijd blijven doen met een grote glimlach.

Jolanda

pedagogisch medewerker / aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Even voorstellen. Ik ben Jolanda, woon in Nijmegen. Ik werk al heel lang in de kinderopvang en geniet er nog steeds van. In 2007 ben ik bij de Cristallijn komen werken. Het kleinschalige, huiselijke en de manier van werken vind ik heel fijn. Elke dag met plezier naar je werk, wat wil je nog meer..

Talitha

Eigenaar

Hoi, Ik ben Talitha. De eigenaresse van de Cristallijn. Moeder van 2 prachtige kinderen. Eerst stond ik nog veel op de groep maar tegenwoordig niet meer. Ieder kind is uniek en ontwikkeld op zijn eigen manier. Respect, rust, natuur en jezelf kunnen en mogen zijn mijn belangrijkste pijlers.

Hilde

pedagogisch medewerker

Mijn naam is Hilde, ik ben na mijn stage op de Cristallijn blijven hangen en werk hier inmiddels al sinds 2015. Ik werk op de baby- en dreumesgroep, en maak daardoor verschillende ontwikkelingsfases van de kinderen mee. Ik vind de variatie tussen beide groepen dan ook een leuke mix en ben elke dag met plezier op het werk.

Renee

pedagogisch medewerker

Hoi, ik ben Renee. In 2011 ben ik met veel plezier begonnen op de Cristallijn. 3 dagen in de week vind je mij op de babygroep waar ik de baby’s een veilige en vertrouwde omgeving biedt waar ze zichzelf op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Carlijn

Pedagogisch coach / pedagogisch beleidsmedewerker

Ik ben Carlijn, moeder van Isa (2012) en woonachtig in Ewijk.
Vanaf Augustus 2009 ben ik met veel plezier werkzaam op de Cristallijn.
Ik ben aanwezig op de dreumesgroep op maandag, dinsdag en donderdag. Daarnaast verzorg ik de planningen en ben ik de pedagogisch coach op de Cristallijn.
Ieder kind is uniek, dat maakt het werken met kinderen zo bijzonder. Ieder kind mag zichzelf zijn op de Cristallijn en ze kunnen zichzelf in hun eigen tempo ontwikkelen

Monique

pedagogisch medewerker

Hoi ik ben Monique, moeder van 2 jongens. Sinds 2009 werk ik bij de Cristallijn op dreumesgroep.
Wat is het bijzonder om een kind te zien ontwikkelen in zijn/haar eerste levensjaren.
Ik vind het mooi dat wij de vrijheid bieden om het kind de wereld op zijn/haar eigen tempo en wijze laten ontdekken.

Anoek

pedagogisch medewerker

Hallo, Ik ben Anoek.
Sinds september 2021 ben ik weer terug op de Cristallijn. Op donderdag en vrijdag kun je mij vinden op de Cristallijn.
Ik vind het belangrijk dat ieder kind zich veilig, gewenst, vrij en vooral thuis voelt bij ons. Ik vind het fijn dat ik de kinderen mag begeleiden in hun ontdekkingsreis hier op het dagverblijf.

Ingrid

interieurverzorgster

Hallo, mijn naam is Ingrid en ik ben moeder van 2 prachtige dochters.
Ik ben sinds een augustus 2020 ook een trotse oma van mijn kleindochter Elena.
Werk sinds september 2016 als huishoudelijk hulp en dat doe ik met liefde en plezier.

Roos

pedagogisch medewerker

Hoi, Ik ben Roos.
In juni 2022 heb ik mijn diploma behaald en ben ik na mijn stage blijven hangen bij de Cristallijn.

Hilde

pedagogisch medewerker

Hallo, Ik ben Hilde. Ik ben getrouwd en heb een dochter die in Nijmegen studeert. Ongeveer 30 jaar geleden ben ik begonnen in de kinderopvang en sinds 2018 werk ik met veel plezier als invalkracht bij de Cristallijn. Niets is zo leuk als werken met kinderen!

Nicol

pedagogisch medewerker

Britt

pedagogisch medewerker

Mijn naam is Britt. Ik ben de stagiaire op de peutergroep van september 2020. ik heb het heel erg naar me zin op de Cristallijn en in de zomervakantie zal ik ook gaan werken bij de dreumes en peutergroep. Hiernaast zit ik op voetbal en heb ik een bijbaantje bij de Coop.

Suus

pedagogisch medewerker

Mijn naam is Suus Vos. Sinds april 2021 ben ik bij de peutergroep van De Cristallijn komen werken en ik heb ‘t erg naar mijn zin. Met humor, rust, creativiteit en integriteit hoop ik een basis van vertrouwen te geven. Naast mijn werk geniet ik van en met mijn gezin, en doe ik er nog van alles naast op creatief gebied.

Lisa

pedagogisch medewerker

Mijn naam is Lisa,
Naast mijn stage bij de Cristallijn val ik soms ook in.

Yvonne

interieurverzorgster

Hallo,
Mijn naam is Yvonne. Sinds januari 2016 werk ik als interieurverzorgster bij de Cristallijn. Samen met mijn collega zorgen wij ervoor dat de Cristallijn weer mooi schoon word als alle kindjes thuis zijn.

Meer over de Cristallijn

Ons doel

Het doel van Kinderopvang de Cristallijn is samen met de ouder(s)/verzorger(s) de kinderen te ondersteunen en te begeleiden bij hun ontwikkelingsweg. Wij willen hen de ruimte geven om op te groeien tot zelfstandige zelfbewuste mensen, die in staat zijn hun eigen keuzes te maken, en hier ook hun verantwoordelijkheid voor kunnen en willen dragen. Dit alles is mogelijk als zij de vrijheid krijgen om zichzelf, de ander en de wereld om hen heen te ontdekken, en te zijn wie ze zijn.

Wij vinden het belangrijk dat het kind opgroeit tot een mens, die eerlijk is naar -, en respect toont voor zichzelf, de ander en zijn omgeving.

Onze kijk op kinderen

In onze kijk op kinderen zijn wij geïnspireerd door de pedagogiek die gehanteerd wordt in Reggio Emilia.

Deze pedagogiek is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. De ouders van Reggio Emilia wilden een school voor hun kinderen, waarin kinderen werd geleerd zelfstandig na te denken en zelf keuzes te maken, ze wilden dat hun kinderen opgroeiden tot zelfbewuste zelfstandige mensen.

Binnen de Reggio Emilia pedagogiek wil men dat kinderen opgroeien tot mensen die in staat zijn respect te hebben voor zichzelf, voor andere mensen en voor de natuur. Het wordt ook wel eens een manier van leven genoemd. De uitgangspunten van Reggio Emilia maken dat je op een andere manier naar jezelf, naar anderen en naar je omgeving kijkt, waardoor je anders in het leven komt te staan. Het gaat erom de ander de ruimte te geven, echt naar hem te kijken en te luisteren. Respect te hebben voor de ander. Alles wat je zelf kan, zelf mogen doen. Zijn wie je bent met respect voor jezelf, de ander en de omgeving.

De uitgangspunten.

Het competente kind (de 1e pedagoog).
We gaan uit van wat het kind is en kan en niet van wat hij allemaal nog niet is en kan. We kiezen ervoor vertrouwen te hebben in het kind. We bieden het kind niet de al ontdekte wereld, maar geven hem de kans deze wereld zelf te ontdekken. Dit betekent concreet dat wij als begeleiders moeten leren afstand te nemen, ruimte te geven, kinderen de kans te geven om competent te zijn, en niet te snel in te grijpen. (bijv. zelf naar het toilet kunnen als ze vinden dat ze moeten, toegang hebben tot materialen die ze nodig hebben, kunnen zien wat waar hoort zodat ze zelf iets kunnen pakken en opruimen, de kans krijgen zelf conflicten op te lossen en vooral gewaardeerd worden om wie ze zijn en niet om hoe wij ze graag willen zien).

Dit vraagt van ons dat we de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen moeten kunnen waarborgen. Hier zijn twee vragen belangrijk:

1. Wat is het ergste dat kan gebeuren?
2. Vinden we dat een aanvaardbaar risico?

Met deze vragen kunnen we voorkomen we dat we te snel ingrijpen, zodat het kind de kans krijgt competent te zijn.

100-talen
Alles wat het kind doet of maakt, maakt deel uit van wie hij is. Het is aan ons, volwassenen, om naar het kind in al zijn talen te luisteren en niet alleen naar het gesproken woord. Dus ook luisteren naar zijn bewegingen, de mimiek, de dans, tekeningen en de blik. Het is echt een pedagogiek van het luisteren. Door naar kinderen te luisteren en te proberen ze te begrijpen voelen ze zich in hun waarde gelaten en gerespecteerd, krijgen ze de kans om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen.
Door op deze manier te kijken leren we het kind echt kennen en geven het de kans zelf naar de wereld en zelf tot oplossingen te komen voor problemen die zich voordoen in hun wereld.
De volwassenen moeten het kind in aanraking brengen met zoveel mogelijk talen, schilderen, tekenen, dans, kleien, etc.

De omgeving (de 3e pedagoog)
De omgeving is prikkelend, er is veel kosteloos materiaal, de schatten van de kinderen staan uitgestald, en elke ruimte is met zorg ingericht. Er heerst veel rust. Ondanks dat er veel kinderen in het gebouw zijn.
Ze zijn alleen of in groepjes met dingen bezig die ze op dat moment interessant vinden.
De ruimte dient voortdurend veranderd te worden, omdat de behoeften en wensen van de kinderen steeds veranderen. Alleen dan wordt het kind voortdurend uitgedaagd de wereld zelf te ontdekken. Goed kijken en luisteren, leidt tot verandering van de omgeving, waardoor de kinderen de instrumenten krijgen om zich te ontwikkelen.

Instellingen die volgens de pedagogiek van Reggio Emilia werken, hebben veel ruimte, veel verschillende kamers of hoeken, vaak 1 gemeenschappelijke ruimte (om samen te zijn, samen te eten) en een ontdektuin. Dit alles bieden wij Kinderopvang de Cristallijn de kinderen ook.

Het is onze taak dat het kind leert op zichzelf te vertrouwen. De omgeving kan hierbij een spiegel zijn. D.m.v. de foto’s, tekeningen en andere documentatie kan het kind zien wie hij is en wat hij kan. Spiegels zijn erg belangrijk, letterlijk en figuurlijk.

De Openheid

De ruimtes staan open, zodat de kinderen bij elkaar op bezoek kunnen, elkaar kunnen ontmoeten. Er worden uitstapjes gemaakt naar de omgeving, denk aan een bezoek aan de bakker, of de garage op de hoek. De openheid blijkt ook uit dat de kinderen in de gelegenheid worden gesteld om de invloeden van buiten het dagverblijf mee te brengen. En natuurlijk worden de ouders bij het hele gebeuren op het dagverblijf betrokken. (De oudercommissie, de 10 minuten-gesprekjes, de thema-avonden.)

De volwassene is een begeleider en geen leider (de 2e pedagoog)
Wat wordt er van de volwassene gevraagd? Deze dient in staat te zijn het competente te kind te zien, en het de ruimte te geven om competent te zijn. De volwassene moet dus een stap terug durven doen en moet goed kijken en luisteren. Wel dient hij/zij duidelijk te zijn als de grens van eigen veiligheid, die van een ander of van de omgeving wordt overschreden. De grens is: respect hebben voor jezelf, en dat betekent jezelf niet in gevaar brengen of pijn doen, anders grijpt de volwassene in. Dit vraagt van de ruimte dat deze behalve uitdagend ook veilig dient te zijn.

Respect voor anderen. Bij conflicten laten wij de kinderen beiden hun verhaal apart vertellen en veroordelen ze niet. Hierdoor leren kinderen eerlijk te zijn.

Respect voor de omgeving. Concreet betekent dat, dat er wordt opgeruimd waarmee je gespeeld hebt, dat je schoonmaakt wat je vies hebt gemaakt en dat je niets stuk maakt.

De belangrijkste taak van de begeleider is luisteren, zodat het kind zich begrepen voelt.
Er voor het kind willen zijn en luisteren naar de honderd talen die de kinderen spreken. Het kind laten merken dat je er bent en hem de ruimte geven om zichzelf te zijn. Vertrouwen op het kind en respect hebben voor het kind. In staat zijn om te reflecteren op jezelf en op je rol als begeleider. Je afvragen welke invloed jij op de kinderen hebt en hoe je deze invloed kunt en wilt aanwenden. In kunnen spelen op onverwachtse gebeurtenissen en wendingen. Terugkijken op conflicten als leermomenten. Bereid zijn om met kinderen de dialoog aan te gaan d.m.v. open vragen. De oplossing van de kinderen volgen ook al lijkt jouw oplossing beter.

Documentatie

De functie van documentatie is dat het ons helpt het kind te begrijpen en het kind zichzelf te laten begrijpen. (foto’s, tekst bij tekeningen, geschreven dialoog, video).
Het stilstaan bij de gebeurtenissen en het terugblikken is belangrijk voor het kind. Hierdoor ziet het zijn eigen ontwikkeling. Binnen de Reggio Emilia wordt gewerkt met het boek van de herinneringen. Hierin staat het gesprek met de ouders, de eerst dagen op het dagverblijf worden beschreven en op foto vastgelegd, de verjaardag en bijzondere momenten in de ontwikkeling van het kind.

Projecten

Door te luisteren naar de honderd talen van kinderen kunnen we ontdekken waar kinderen mee bezig zijn. Als we ontdekt hebben waar kinderen mee bezig zijn kunnen we hierop voortborduren door materialen te verzamelen die aansluiten op de leefwereld van kinderen. Op deze manier proberen we kinderen verder te helpen bij het doen van ontdekkingen. Het is van groot belang hierbij niet “in te vullen” wat wij denken dat belangrijk is, maar uitsluitend materiaal te verzamelen en mogelijkheden te inventariseren.

Nu zou u kunnen denken dat er op ons dagverblijf alles mag, dit is een misverstand. Ook bij ons mogen dingen niet. We doen elkaar geen pijn, pakken geen dingen van elkaar af en maken geen rommel zonder doel of maken dingen stuk. Wij zullen de kinderen op dit gedrag aanspreken, we doen een beroep op het kind, we berispen of dwingen het kind niet, maar bespreken het gezamenlijk. Wij hebben zeker regels, zo eten we aan tafel, wij nodigen kinderen uit om aan tafel te komen eten, maar zijn zij verdiept in het spel dan komen ze gewoon iets later. Als je kinderen hier de vrijheid van keuze geeft dan blijkt dat ook kinderen graag gezamenlijk aan tafel gaan.

Onze locatie

Ons pand in Beuningen ligt aan Zonnebloemveld 8. Het is een prachtige locatie aan de rand van de wijk Aalsterveld. U hoeft niet geheel de wijk door om ons te bereiken en u bent zo op de Schoenaker, welke weg u leidt naar, of de Van Heemstraweg om naar Nijmegen te reizen, of naar de snelweg A73, waar u alle kanten op kunt.

Het pand bestaat uit 1 woonlaag, waardoor trappen in het pand ontbreken. In het pand hebben we de beschikking over 200m². Onderverdeeld in verschillende ruimten.

De baby’s hebben een geheel eigen ruimte, waarin zij hun wereld op een rustige en veilige manier kunnen ontdekken.

Als de baby’s een jaar zijn, gaan ze door naar de dreumesgroep. Hierin zitten kinderen van 1 tot 2 / 2,5 jaar. Ook deze ruimte is speciaal voor deze groep ingericht. Wij hebben gezien dat deze kinderen te groot zijn voor de babygroep en te klein voor de peutergroep. Daarom hebben we er voor gekozen om deze groep een geheel eigen ruimte te geven, een ruimte die past bij hun behoeften en ontwikkeling. Onze dreumes kinderen hebben ook nog de beschikking over hun eigen buitenbedjes.

De peuters hebben het grotere woongedeelte ter beschikking, waarin allerlei hoeken zijn, waarin van alles valt te ontdekken. We hebben twee slaapkamers voor de kinderen, en de babygroep heeft nog een mooie hangwieg op de groep, en tevens maken wij gebruik van buitenbedjes.

De sanitaire ruimte is door alle groepen te gebruiken. De peuters die zelfstandig naar het toilet kunnen, krijgen die mogelijkheid ook. In de woonkeuken vindt het ontvangst van de ouders en de kinderen plaats, waarna als alle kinderen er zijn we ieder naar onze eigen groep gaan, indien dat gewenst is. Op deze plek komen we ook samen om te eten, en aan het eind van de dag eventueel om papa en/of mama weer te verwelkomen.

Ook hebben we een atelier, waar wij gebruik van kunnen maken. Hier kunnen wij ons creatief uitleven op vele vlakken: verven, kleien, etc. Dit atelier is geplaatst in de keuken, het centrale punt van het dagverblijf.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen hiervan gebruik kunnen maken, zodra daar behoefte aan is.
De muziek en het dansen en bewegåen gebeurt in de eigen groepsruimten.

En niet geheel onbelangrijk we hebben een fantastische natuurbelevingstuin tot onze beschikking. Waar de kinderen zich kunnen uitleven en verbinding kunnen maken met de natuur.

Uw kind direct aanmelden?

Vul het inschrijfformulier in.

Inschrijven

Niet gevonden waar u naar zocht?

Laat uw gegevens en een bericht achter in het contactformulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Kinderopvang de Cristallijn
Zonnebloemveld 8
6641 TA Beuningen

T: 024-6778122
M: 06-20222877
info@cristallijn.com

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.