Informatie

Meer informatie over de Cristallijn

Voeding

Op het dagverblijf krijgen de kinderen, tussen 7.45 en 17.45 biologische voeding aangeboden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezonde, biologische voeding krijgen. Naar onze mening is goede gezonde voeding de basis voor de groei en ontwikkeling van het kind. De voeding die wij het kind aanbieden is bij de prijs inbegrepen. Wij hebben een coach gezonde kinderopvang in ons team, deze kijkt mee naar de voeding en zorgt dat er elke week weer een andere groente of fruitsoort in de spotlight staat. Deze groente of fruitsoort word dan de gehele week extra aangeboden.

Baby’s
De ouders van de baby’s zorgen zelf voor de flesvoeding, dit kan borstvoeding of poedermelk zijn. Ook zorgen zij zelf voor de eventuele groentehap. Wij bieden de baby’s onze zelf gepureerde verse fruithap. En als ze wat groter worden, krijgen ze natuurlijk van ons de maiswafel, de cracker of soepstengel en later het brood, etc. Wij hebben van de flesvoeding altijd graag een (diepvries)reservevoeding, zodat het altijd mogelijk is als het noodzakelijk is daar gebruik van te maken. Overigens kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om uw kind op het dagverblijf borstvoeding te komen geven. De hoeveelheden en de tijden van de voeding worden overlegd met de ouders.

Dreumesen en peuters
De oudere kinderen krijgen ’s morgens kruidenthee of water met fruit (appel, peer, banaan en fruit van het seizoen). ‘s Middags wordt er kruidenthee of water gedronken en bruinbrood gegeten met beleg. Het beleg kan bestaan uit verse avocado, zelfgemaakt hummus, vegetarische smeerworst of pompoenspread. De kinderen van de peutergroep hebben naast deze soorten beleg ook de keuze uit iets zoets zoals jam, appelstroop of pindakaas. Af en toe bieden we ook rauwkost bij de boterham aan of iets warms, bijv. macaroni met kaas, rijst met groente, of een tostie. In de namiddag krijgen de kinderen yoghurt of melk met een maiswafel, soepstengel of koekje. Na het slapen en tussendoor kunnen de kinderen altijd zelf een beker water inschenken, deze staat standaard klaar. Maar mocht een kind graag nog wat kruidenthee hebben dan kan dat natuurlijk ook. Al onze voeding is zo goed als biologisch. De broodmaaltijd begint omstreeks 11.30, wij nodigen de kinderen dan uit om aan tafel te komen. De broodmaaltijd eindigt om uiterlijk 12.30 omdat het ochtend dagdeel dan ook eindigt en dan kan het kind dat alleen gebruik maakt van de ochtend opvang, opgehaald worden. De tijden van het fruit en de yoghurt zijn omstreeks 10.00 uur en 15.30 uur. Aan het einde van de dag rond 16.30 uur bieden we kinderen nog een monkey plate aan, deze plate bevat verschillende rauwe groentes en gedroogd fruit.

Verder laten wij de grotere kinderen zelf hun boterhammen smeren, zelf hun drinken inschenken. Wij zullen hier als begeleiders wel bij zijn. Concreet ziet dat er als volgt uit: minimaal één begeleider zit bij de wat grotere kinderen aan de peutertafel (weliswaar niet de gehele tijd) en de andere begeleiders zitten met de wat kleinere kinderen aan de grote tafel, dit alles gezamenlijk in de woonkeuken en het eerste stuk van de peuterruimte. Wij doen dit op deze manier, omdat wij dus uitgaan van het competente kind, en geven het kind hierin dus de ruimte. De grotere kinderen ruimen dan zelf hun bordje op en wassen hun handen en gezicht. En vervolgen de dag.

Bij de verlengde opvang kunt u eventueel zelf voeding meegeven. Natuurlijk houden wij rekening met voedingsbehoeften of –gewoonten van uw kind. Totdat de kinderen anderhalf jaar zijn, kunnen kinderen die niet naar de verlengde opvang gaan, hun meegebrachte warme maaltijd aangeboden krijgen. Als kinderen de leeftijd van anderhalf jaar hebben bereikt, gaan we ervan uit dat ze thuis eten.

Ziekte

Wanneer een kind ziek is, heeft het meestal extra aandacht en rust nodig. Dit is in de groep niet altijd te garanderen. Wij vinden dat zieke kinderen door de ouders opgevangen dienen te worden. We begrijpen dat dit voor u een probleem kan zijn en adviseren u een reserve oppas te regelen.

Sommige kinderziekten zijn erg vervelend voor een kind, ze bouwen echter wel hun eigen immuniteit op. Kinderziekten waarmee ieder kind wel eens in aanraking zal komen, zoals waterpokken en roodvonk, zijn vaak moeilijk buiten de deur te houden omdat de besmetting vaak al, vóórdat de uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn, heeft plaatsgevonden. Voor waterpokken hanteren wij wel een iets afwijkende regel. De waterpokken dienen te zijn behandeld en/of te zijn ingedroogd, alvorens het kind weer naar het dagverblijf komt, dit i.v.m. het besmettingsrisico en de hygiëne.

Ouders worden gewaarschuwd als er een bepaalde kinderziekte heerst. Dit vindt u bij de ouderinformatie in de hal (bij de entree). Op het dagverblijf is een klapper met uitgebreide informatie over kinderziekten aanwezig.

Als kinderen ziek worden terwijl ze op het dagverblijf zijn, bellen we altijd de ouders om te overleggen. Het belang van het kind staat hierbij voor ons steeds voorop. Dat wil zeggen, dat als we het zieke kind niet die aandacht kunnen geven die het vraagt óf de aandacht voor de andere kinderen in het gedrang komt, wij van u verwachten dat u uw kind op komt halen. We beschikken niet over extra personeel en aparte ruimtes om zieke kinderen te verplegen. Ons uitgangspunt is dus: in hoeverre kan het kind nog deelnemen aan het groepsproces.

Wij zullen kinderen niet op eigen houtje medicijnen geven. Voor medicijnen op doktersrecept die langer dan een week toegediend moeten worden kunt u een speciaal medicijnformulier invullen.

Wanneer houd ik mijn kind thuis?

Kinderen zullen niet gauw geweerd worden van het kinderdagverblijf in verband met een kinderziekte. Wij houden ons aan de richtlijnen van de GGD. Dit betekent dat kinderen in de volgende gevallen niet mogen komen:

Krentenbaard (als het niet behandeld is en de wondjes daardoor nog niet ingedroogd zijn);
Hoofdluis (als het hoofdhaar, de kleding, het beddengoed etc. nog niet luisvrij zijn);
Open TBC;
Diarree als het bloederig is.

Wij willen u erop attenderen, dat de GGD ons erop heeft gewezen, dat ouders verplicht zijn, er melding van te maken als hun kind(eren) ziekteverschijnselen vertonen met braken, koorts, diarree en huiduitslag.

Graag horen wij van u vóór 9 uur als een kind niet komt vanwege ziekte. Bij afwezigheid door ziekte is geen restitutie mogelijk.

Huisarts en eerste hulp

Bij De Cristallijn wordt altijd  eerst met de eigen huisarts van het kind contact opgenomen, en indien deze niet aanwezig is de vervangend arts. Op de kindkaart dienen de medische gegevens van de kinderen te worden ingevuld. In ernstige gevallen zal een begeleider direct met het kind naar de Eerste Hulp van een van de Nijmeegse ziekenhuizen gaan, alwaar de begeleider bij het kind blijft tot u als ouder arriveert. Alle begeleiders hebben de cursus Eerste Hulp Bij Kinderongelukken gevolgd. Ieder jaar volgen we met het hele team een herhalingsles, waarin de Eerste Hulp handelingen worden geoefend.

Verplicht inenten?

Wij respecteren de keuze van ouders om hun kind wel of niet (volledig) te laten inenten. Niet ingeënte kinderen worden dus niet geweerd van het kinderdagverblijf. Dit is in overeenstemming met de GGD.

Vierogenprincipe

Bij de Cristallijn dragen wij zorg voor een zo groots mogelijke veiligheid van de kinderen. Om een pedagogische aanpak, die niet strookt met onze visie, misbruik en/of mishandeling te voorkomen, hanteren wij de volgende maatregelen:

Het vierogenprincipe

• Er worden twee pedagogisch medewerkers per horizontale groep, per dag ingeroosterd. Bij ziekte of vakantie wordt een andere pedagogisch medewerker (vaste flexibele kracht) ingezet.
• In vakantietijden, als er veel minder kinderen op de groep zijn, kan het voorkomen dat er één pedagogisch medewerker op een groep staat. In dit geval kan er voor gekozen worden twee groepen samen te voegen. Als dit voor de emotionele veiligheid en de rust beter is, zal de medewerker de groep alleen draaien die dag.
• Indien er stagaires zijn binnen de Cristallijn zullen zij dusdanig worden ingeroosterd, dat de tijd dat een medewerker alleen staat op de groep, verkort wordt met een half uur.
• ’s Morgens staat de pedagogisch medewerker die om 7.45 uur begint tot 8.45 alleen. Dit is echter de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te brengen en een overdracht te doen. De pedagogisch medewerker heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen in de slaapkamer of verschoonruimte.
• s’ Avonds staat de pedagogisch medewerker die tot 17.45 uur werkt vanaf 16.45 alleen op de groep. Dit is echter de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te halen een overdracht te doen. De pedagogisch medewerker heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen in de slaapkamer of verschoonruimte.
• ’s Middags staan de pedagogisch medewerkers om de beurt een uur alleen op de groep, als de andere pedagogisch medewerker met pauze is, bij aanwezigheid van een stagiaire is dit een half uur.
• De verlengde opvang vindt ’s morgens vanaf 7.15 uur en ’s avonds van 17.45 tot 18.15 tot 18.45 plaats. Over het algemeen betreft dit één pedagogisch medewerker. Daarom is er (ook vanuit andere veiligheidsoverwegingen) altijd achterwacht in het gebouw aanwezig. Vaak is dit een of twee huishoudelijk medewerkers.
• Het huishoudelijk personeel komen regelmatig alle groepen binnen om even iets door te geven, af te geven, op te halen of na te vragen.

Transparantie van het gebouw

• Ons gebouw en alle groepen zijn zeer transparant opgezet. De babygroep heeft een deur met glas erin, en een gehele muur met ramen. De dreumesgroep bezit eveneens een hele wand met ramen, twee deuren met glas erin. En de peutergroep is een ruimte met grote transparantie, door alle deuren met glas en de vele ramen.
• Alle verschoonruimte van de dreumesgroep is vanaf de straat zichtbaar, en de verschoonruimte van de baby- en peutergroep, heeft een deur met glas erin, zodat van buiten de verschoonruimte naar binnen gekeken kan worden op elk moment.
• Op het moment dat een kind op een slaapkamer naar bed wordt gebracht en in bed ligt gebruiken we een babyfoon, die op de groep of buiten door de andere pedagogisch medewerker hoorbaar is. Deze staat gevoelig afgesteld.
• We hanteren de afspraak, dat als een pedagogisch medewerker even bij de kinderen op de slaapkamer blijft, de andere pedagogisch medewerker de babyfoon bij zich draagt en na 15 minuten gaat kijken als deze nog niet terug is.

Personeel

• Binnen ons kinderdagverblijf maken we werk van een open en professioneel werkklimaat, zodat de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Wij hanteren een strenge werving- en selectieprocedure. Ook worden de sollicitanten door meerdere medewerkers (zowel directie als pedagogisch medewerkers) gesproken en draaien zij kort onder begeleiding op de groep mee. In de eerste weken zal een nieuwe kracht nooit alleen op de groep staan.
• Van al onze pedagogisch medewerkers, de flexibele krachten, de schoonmaaksters en de stagiaires hebben wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in ons bezit. Deze wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Sluitingsdagen

Wij zijn gesloten op

  • 1 januari
  • 2de paasdag
  • Koningsdag 27 april
  • Hemelvaartsdag
  • 5 mei één keer in de 5 jaar (eerst volgende is in 2025)
  • 2de pinksterdag
  • 24 december sluiten wij eerder
  • 1ste en 2de kerstdag
  • Tussen kerst en oud & nieuw

Uw kind direct aanmelden?

Vul het inschrijfformulier in.

Inschrijven

Niet gevonden waar u naar zocht?

Laat uw gegevens en een bericht achter in het contactformulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Kinderopvang de Cristallijn
Zonnebloemveld 8
6641 TA Beuningen

T: 024-6778122
M: 06-20222877
info@cristallijn.com

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.